Oferta szkoły

Oferta na rok szkolny 2022/2023 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

     Oferta edukacyjna - Kliknij wybraną opcję z lewej strony 

 

plakat promocyjny

 

Tym się wyróżniamy:

        ♦ wszystkie zajęcia rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych – nauka na jedną zmianę

        ♦ języki obce prowadzone są w systemie międzyoddziałowych grup językowych

        ♦ każdy uczeń ma rozszerzony program nauczania z jednego języka obcego

        ♦ szeroka oferta języków obcych

        ♦ współpracujemy z uczelniami wyższymi

        ♦ organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem psychologa i pedagoga

        ♦ organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych

        ♦ nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych

        ♦ prowadzimy zajęcia dodatkowe (nieodpłatnie) dla maturzystów, przygotowujące do matury

        ♦ wynik matury powyżej średniej województwa

        ♦ szkoła bierze udział w projektach unijnych

 

Wybierając naszą szkołę:

        • zostajesz uczniem renomowanej szkoły o ponad pięćdziesięcioletniej tradycji

        • masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku

        • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów,

        • wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej

        • profesjonalizm pracowników liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie

        • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring)

        • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

        • wspaniała atmosfera w naszego Czerwoniaka zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni.

 

Nasze szkoła posiada:

        ♠ pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt video, DVD i stałe łącze internetowe

        ♠ cztery bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe

        ♠ internet na terenie całej szkoły

        ♠ bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem

        ♠ stołówkę oraz bufet

        ♠ punkt ksero

        ♠ monitoring.

 

Nauka języków obcych:

        ♣ nauka języków obcych odbywa się w systemie międzyoddziałowym, z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania

        ♣ języki nie są przypisane do klas

        ♣ jeden z języków obcych realizowany jest w zakresie poszerzonym (do wyboru spośród języków: angielskiego, niemieckiego) i drugi – w zakresie podstawowym ( do wyboru spośród języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego)

        ♣ każdy uczeń uczy się języka angielskiego

Uwaga! Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.