Rekrutacja Uczestników II tury zagranicznej mobilności

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Rekrutacja Uczestników II tury zagranicznej mobilności

 

 W związku z przygotowaniem do realizacji II tury Europejskiej Mobilności Uczniów w ramach projektu „Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie” – numer umowy POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015110 ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczy wyjazdu w terminie 23 stycznia 2017 roku – 17 lutego 2017 roku.

 

Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Biurze Projektu z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie i trwać będzie od 22 do 25 listopada 2016r. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w mobilności zagranicznej (załączony poniżej w plikach do pobrania).

 

Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice ZS1 w Zambrowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Biurze Projektu wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

 

 a) formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,

 

 b) oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

 

 c) deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,

 

 d) oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu,

 

 e) oświadczenia Uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji,

 

 f) zaświadczenie od wychowawcy ucznia, zwierające takie informacje jak: średnia z przedmiotów zawodowych, ocena z języka angielskiego, ocena z zachowanie oraz opinię o uczniu,

 

 g) CV w formacie Europass.

 

Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Biurze Projektu.

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 28 listopada 2016 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników zagranicznej mobilności i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole oraz na stronie internetowej www.zs1rowecki.pl w zakładce Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dot. realizacji projektu udzielić może Kierownik Kształcenia Praktycznego Pan Sławomir Baran.

 

Pliki do pobrania:

 

regulamin,

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,

- formularz zgłoszeniowy

- deklaracja

- oświadczenie rodzica,

- zaświadczenie wychowawcy 

- regulamin rekrutacji