Europejska Mobilność Uczniów - II tura wyjazdów

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

Europejska Mobilność Uczniów - II tura wyjazdów

 

Pragniemy poinformować, iż rusza II tura wyjazdów w ramach projektu „Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie– numer umowy POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015110 w ramach krajowego projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" który jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W pierwszym roku trwania projektu 23 Uczniów kształcący się w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych wyjechało na płatne staże zawodowe do przedsiębiorstw w Niemczech. Staże trwały 4 tygodnie i zaowocowały dalszą współpracą z przedsiębiorstwami.

W związku z rozpoczęciem prac związanych z II turą Europejskiej Mobilności Uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Do udziału w ww. przedsięwzięciu mogą zgłaszać się Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1.im.gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie kształcący się
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Ilość miejsc ograniczona!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi udziału
w projekcie podczas spotkania informacyjno-organizacyjnego, które odbędzie się w siedzibie szkoły
21 listopada 2016r. ZAPRASZAMY SERDECZNIE!