ZS1

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Ogłoszenie

 

     Uczniów klasy II TŻ i III TŻ,  którzy jadą na staż do Niemiec, zapraszamy na spotkanie 10.01.2017r. o godz. 9:00 w sali 102.

Obecność obowiązkowa, przyjedzie Pani z ubraniami do przymierzenia.

Zapraszam rodziców uczniów na godz. 16:00 10 stycznia 2017r. sala 104.

 

 

Rozeznanie cenowe dot. usługi transportowej

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja projektu „Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie” – numer umowy POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015110 ogłaszamy Rozeznanie Cenowe dot. transportu w ramach mobilności zagranicznej Uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie w terminie 21 stycznia 2017r. – 18 lutego 2017r.

Treść rozeznania cenowego wraz z formularzem wyceny znajduje się poniżej w plikach do pobrania:

    ♠ Zaproszenie do składania ofert

    ♠ Formularz ofertowy

Rekrutacja zakończona!

- Mamy listę Uczestników II Tury Mobilności

 

W związku z przygotowaniem do realizacji II tury Europejskiej Mobilności Uczniów w ramach projektu „Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie” – numer umowy POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015110 ZAKOŃCZYLIŚMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczyła wyjazdu w terminie 23 stycznia 2017 roku – 17 lutego 2017 roku.

 

Rekrutacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, dlatego też dokumenty spływały do Biura Projektu w bardzo szybkim tempie. Każdy z Kandydatów dostarczył komplet wymaganych dokumentów tj. formularz zgłoszeniowy, stosowne oświadczenia, deklarację uczestnictwa, zaświadczenie od wychowawcy ucznia wraz z załączonym CV według wymagań Europass.

 

Poniżej przedstawiamy listę uczestników wyjazdu do Niemiec na zagraniczny staż w ramach projektu „Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie” oraz listę rezerwową, GRATULUJEMY!

 

Lista Uczestników zagranicznej mobilności:

 

lp.

Imię i nazwisko ucznia

10.

Aleksandra Sutkowska

12.

Aleksandra Śleszyńska

2.

Angelika Dąbrowska

17.

Dominika Babińska

13

Emilia Wnorowska

6.

Jakub Łapiński

3.

Joanna Gołaszewska

23.

Julia Dąbrowska

1.

Kacper Borawski

20.

Kacper Ołdakowski

7.

Karolina Łaskarzewska

19.

Karolina Narożna

21.

Katarzyna Rostkowska

4.

Łukasz Grądzki

5.

Maciej Jastrzębski

16.

Magdalena Jemielita

14.

Marta Worosilak

18.

Monika Kołakowska

8.

Monika Mórawska

9.

Paulina Puchalska

11.

Paulina Szymczuk

15.

Sylwia Żyłowska

22.

Tyszka Daniel

 

Lista REZERWOWA Uczestników zagranicznej mobilności:

 

lp.

Imię i nazwisko ucznia

1.

Michał Krajewski

2.

Kinga Kalinowska

 

Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie

 

Harmonogram zajęć w grudniu 2016 r. 

 

Pliki do pobrania:

Rekrutacja Uczestników II tury zagranicznej mobilności

 

 W związku z przygotowaniem do realizacji II tury Europejskiej Mobilności Uczniów w ramach projektu „Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie” – numer umowy POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015110 ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczy wyjazdu w terminie 23 stycznia 2017 roku – 17 lutego 2017 roku.

 

Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Biurze Projektu z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie i trwać będzie od 22 do 25 listopada 2016r. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w mobilności zagranicznej (załączony poniżej w plikach do pobrania).

 

Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice ZS1 w Zambrowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Biurze Projektu wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

 

 a) formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,

 

 b) oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

 

 c) deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,

 

 d) oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu,

 

 e) oświadczenia Uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji,

 

 f) zaświadczenie od wychowawcy ucznia, zwierające takie informacje jak: średnia z przedmiotów zawodowych, ocena z języka angielskiego, ocena z zachowanie oraz opinię o uczniu,

 

 g) CV w formacie Europass.

 

Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Biurze Projektu.

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 28 listopada 2016 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników zagranicznej mobilności i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole oraz na stronie internetowej www.zs1rowecki.pl w zakładce Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dot. realizacji projektu udzielić może Kierownik Kształcenia Praktycznego Pan Sławomir Baran.

 

Pliki do pobrania:

 

regulamin,

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,

- formularz zgłoszeniowy

- deklaracja

- oświadczenie rodzica,

- zaświadczenie wychowawcy 

- regulamin rekrutacji