ZS1

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Rekrutacja Kadry Pedagogicznej

 

         W związku z przygotowaniem do realizacji projektu nr RPO.03.01.02-20-0051/15 pn. „Nowe kompetencje – Nowe Perspektywy”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – kadry pedagogicznej. Rekrutacja dotyczy specjalistycznych szkoleń nauczycielskich mających na celu wprowadzenie i stosowanie nowoczesnych form nauczania w procesie dydaktycznym oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych. Przewidziane szkolenia w ramach projektu to:

        ♦ „Aktywizujące metody nauczania przedmiotów naukowo-technicznych”

        ♦ „Czytać każdy może, jak efektywnie pracować z tekstem”.

 

Rekrutacja prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 19 września do 19 października 2016 roku. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załączony poniżej w plikach do pobrania).

        Uczestnikami projektu mogą członkowie kadry pedagogicznej ZS1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

        ♦ formularz zgłoszeniowy,

        ♦ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

        ♦ deklaracja uczestnictwa,

        ♦ pozytywna opinia dyrekcji

        ♦ potwierdzenie zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

 

         Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 19 października 2016 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników projektu i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole oraz na stronie internetowej www.zs1rowecki.pl w zakładce Nowe Kwalifikacje – Nowe Perspektywy Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

           W sytuacji, gdy nie zostanie wybrana ostateczna lista uczestników projektu, w dniach 20-21 października 2016 roku uruchomiona zostanie REKRUTACJA DODATKOWA.

          W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. Jakości Kształcenia i Programów Rozwojowych Pan Sławomir Baran.

 

Pliki do pobrania

        ♦  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

        ♦  Deklaracja uczestnictwa - kadra pedagogiczna

        ♦  Formularz zgłoszeniowy - kadra pedagogiczna

        ♦  Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem - kadra pedagogiczna

        ♦  Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych - kadra pedagogiczna